Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

SVJ Dubická - Energetické úspory bytového domu

Zateplení stěn obvodového pláště bytového domu, oprava balkónů (výměna dlažby a zábradlí) a oprava navazujících a doplňkových konstrukcí.

Klient: Společenství vlastníků, Dubická 1804, Česká Lípa

Investiční náklady: 0,9 mil. Kč

Termín plnění: 6/2020 - 7/2021

Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj

Dotační program: IROP, 78. výzva Energetické úspory v bytových domech III - SC 2.5

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Technický dozor stavebníka
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci