Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Památník Terezín - Zeleň

Výsadba zeleně ve vybraných lokalitách Památníku Terezín a instalace doprovodného mobiliáře.

Klient: Památník Terezín

Investiční náklady: 11,6 mil. Kč

Termín plnění: 8/2020 - 6/2024

Lokalita: Terezín, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci