Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Svazek obcí Novoborska - Odpady I

Vybudování zpevněných ploch pod stanovišti jednotlivých kontejnerů. Dále modernizace a dovybavení sběrných míst odpadovými nádobami na oddělené druhy komunálních odpadů na katastrálních územích vybraných obcí dobrovolného svazku Novoborska.

Klient: Svazek obcí Novoborska

Investiční náklady: 9,1 mil. Kč

Termín plnění: 11/2020 - 3/2024

Lokalita: Nový Bor, Liberecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele