Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Uhersko - Rekonstrukce rybníku Sekanec

Oprava nádrže Sekanec spočívající v odstranění stávajícího výpustného objektu, vytvoření nového výpustného objektu, obnově a opravě břehového opevnění.

Klient: Obec Uhersko

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč

Termín plnění: 11/2020 - 7/2022

Lokalita: Uhersko, Pardubický kraj

Dotační program: MZE, Program 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele