Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

ŘKF Kutná Hora - Seldec - Apsida kostela sv. Jakuba

Výměna střešní krytiny apsidy, restaurování maleb klenby a restaurátorské konzervační ošetření kříže kostela sv. Jakuba v Jakubu.

Klient: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Investiční náklady: 1,2 mil. Kč

Termín plnění: 10/2021 - 10/2022

Lokalita: Jakub, Středočeský kraj

Dotační program: IROP, 78. výzva 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD - SC 4.1

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Administrace a řízení projektu
  • Závěrečné vyhodnocení projektu