Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Vilémov - Modernizace ZŠ - MMR

Rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor základní školy ve Vilémově - zkapacitnění zejména sociálního zařízení, dále obklady a výmalba prostor 1. a 2. podlaží.

Klient: Obec Vilémov

Investiční náklady: 0,9 mil. Kč

Termín plnění: 4/2023 - 12/2024

Lokalita: Vilémov, Ústecký kraj

Dotační program: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Administrace a řízení projektu
  • Závěrečné vyhodnocení projektu