project management/ analýzy a průzkumy pořizovaných nemovitostí, studie využitelnosti
a data pro zpracování business plánů (odhad plošných bilancí
a stavebních nákladů)

/ definice stavebních programů a sestavení zadání projektů, pořádání architektonických soutěží a workshopů, sjednávání smluvních podmínek s projektanty a dalšími experty

/ projektové kalkulace (bilance, náklady, efektivita a jiné parametry)

/ pravidelné řízení projektu a projekčního týmu po celou dobu přípravy a realizace, pravidelné reportování

/ koordinace inženýringu ve všech fázích projektu (územní plán, EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace)

/ koordinace právních úkonů spojených s přípravou či realizací projektu, asistence při prodeji nemovitostí, technický due diligence

klikněte na naše projekty pro detailní informace o projektech a klientech v oblasti project managementu

O společnosti

o spolecnosti

/ NAŠE SLUŽBY