facility management/ standardní výkon správy objektu, pozemků či areálů

/ zajištění auditů a pasportů nemovitostí, ověřování stavu nemovitostí před jejich akvizicí

/ administrativní a fyzické převzetí nemovitostí od jejich předchozího vlastníka, správce či stavební firmy během předání díla investorovi

/ audit stávajících smluv o pravidelných dodávkách služeb a médií, jejich převod na nového vlastníka a případná renegociace smluvních podmínek

/ pravidelná kontrola nemovitostí a kvality služeb stálých dodavatelů

/ zajištění potřebných revizí technického zařízení nemovitostí

/ zabezpečení provozního servisu a oprav zařízení objektu, zadávání a vyhodnocení nabídek pro opravy většího rozsahu

/ odečet měřičů energií, příprava podkladů pro vyúčtování služeb nájemníkům dle domluveného zadání vlastníka nemovitosti

/ zabezpečení průběžné komunikace jménem vlastníka s orgány státní správy, správci sítí nebo třetími poskytovateli služeb

/ pravidelné reportování o stavu objektu a činnosti správce

klikněte na naše projekty pro detailní informace o projektech a klientech v oblasti facility managementu

O společnosti

o spolecnosti

/ NAŠE SLUŽBY