Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016
28 / 04 / 2022

Dokončeny udržovací práce a stavební úpravy na objektu ZŠ Vilémov

Byly dokončeny udržovací práce a stavební úpravy na objektu ZŠ Vilémov, které spočívaly v opravě střešní krytiny, podlah, vnitřních omítek a dalších úpravách. Projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
V loňském roce byla rovněž dokončena realizace projektu přírodní zahrady u budovy základní školy, která odpovídá moderním požadavkům na environmentální vzdělávání a venkovní výuku. Na tento projekt obec získala dotaci z Národního programu Životní prostředí.
Na obou projektech spolupracovalo s obcí 3L studio, od zpracování žádosti o dotaci, přes výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, až po administraci dotace.